/Naše%20<br%20/>%20prodajno%20mjesto
Alati i strojevi, okovi i metalna
galanterija, rasvjeta, elektromaterijal,
željezarija, boja i lakovi...

Prodavaonica poduzeća JUDIK d.o.o.

Uz pogon za proizvodnju namještaja po mjeri i salon namještaja, JUDIK d.o.o. raspolaže i sa specijaliziranom prodavaonicom alata i strojeva, okova i metalne galanterije, rasvjete, elektromaterijala, željezarije, boja i lakova... s preko 3500 artikala!

JUDIK d.o.o. Neum - Izložbeno - prodajni salon!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
JUDIK d.o.o. Neum - Maloprodaja!
.